Utánfutó kölcsönzés

 

Utánfutók Műszaki adatok Kölcsönzési árak
Típus: nyitott, fék nélküli, rácsos magasítóval, ponyvával
Belső méret (cm): 200 x 125
Össztömeg: 750 kg
Terhelhetőség: 550 kg
max. 4 óra: 5.000 Ft
1 nap: 8.000 Ft
Hétvége: 12.000 Ft
1 hét: 45.000 Ft
Típus: nyitott, fék nélküli
Belső méret (cm): 244 x 125
Össztömeg: 500 kg
Terhelhetőség: 325 kg
max. 4 óra: 5.000 Ft
1 nap: 8.000 Ft
Hétvége: 12.000 Ft
1 hét: 45.000 Ft
Típus: ponyvás, fék nélküli
Belső méret (cm): 250 x 125 (magasság: 115 cm)
Össztömeg: 750 kg
Terhelhetőség: 580 kg
max. 4 óra: 5.000 Ft
1 nap: 8.000 Ft
Hétvége: 12.000 Ft
1 hét: 45.000 Ft
Típus: nyitott motorszállító, fék nélküli, rámpával
Belső méret (cm): 244 x 125
Össztömeg: 500 kg
Terhelhetőség: 310 kg
max. 4 óra: 6.000 Ft
1 nap: 10.000 Ft
Hétvége: 14.000 Ft
1 hét: 50.000 Ft
Típus: nyitott gépszállító, 2 db rámpával
Belső méret (cm): 244 x 125
Össztömeg: 500 kg
Terhelhetőség: 325 kg
max. 4 óra: 6.000 Ft
1 nap: 10.000 Ft
Hétvége: 14.000 Ft
1 hét: 50.000 Ft
Az árak 2022.09.01-től visszavonásig érvényesek!

 

Hétvége: péntek 16 órától – hétfő 8 óráig.

Kölcsönzési feltételek

  • magyar állampolgárság
  • érvényes személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • a vontató gépkocsi érvényes forgalmi engedélye
  • a vontató gépkocsi érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítása
  • Érvényes jogosítvány
  • telefon elérhetőség

Fizetendő minimum bérleti idő: 4 óra

A tulajdonos megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását, ha bérleti díj kifizetését, vagy a gépkocsi rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja biztosítottnak.

Kaució 1 hét vagy annál hosszabb időre szóló foglalás esetén: 20.000 Ft.

Az utánfutót a bérbeadó kifogástalan műszaki állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő köteles az utánfutót rendeltetésszerűen használni, a közlekedési előírásokat és a súlyokra vonatkozó előírásokat betartani. A bérlési idő alatt keletkezett károkat a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni. A bérlő nem adhatja át másnak az utánfutót használatra. Amennyiben a bérlési idő alatt más személy közlekedett az utánfutóval, az ez idő alatt keletkezett károkat is a bérlő köteles megtéríteni a bérbeadónak. A bérlő köteles az utánfutót ugyanolyan tiszta állapotban visszahozni, mint amilyen állapotban elvitte, ellenkező esetben bérbeadó 1.000,- Ft tisztítási költséget számol fel. Az utánfutó rendeltetésszerű használata során fellépő meghibásodás vagy baleset során bérlő köteles bérbeadót telefonon értesíteni, a bérleti szerződésen feltüntetett telefonszámon. Kerekek sérülése /defekt/ esetén a javítás, vagy csere költsége teljes mértékben a bérlőt terheli. Külföldre csak engedéllyel vihető az utánfutó. Amennyiben külföldön hibásodik meg az utánfutó, úgy azt a bérlő köteles saját költségén megjavíttatni, illetve hazaszállíttatni.

Amennyiben a bérlési idő alatt a bérbe adott utánfutó használhatatlanná válik, vagy megsemmisül, úgy a bérlő által fizetett kártérítés összege megegyezik az ugyanolyan típusú és kivitelű új utánfutó árával, függetlenül az utánfutó sérüléskori állapotától.
Forgalmi engedély, rendszámtábla elvesztéséért illetve megrongálásáért 15.000,- Ft pótdíjat számol fel a tulajdonos. Tartozékhiány esetén a tartozék pillanatnyi beszerzési árát a bérlő köteles megtéríteni.
Ponyvás utánfutóról tilos a ponyvát levenni, ellenkező esetben bérbeadó 10.000,- Ft pótdíjat számít fel bérlő részére..
Baleset bekövetkeztekor a bérlő vállalja a bérelt utánfutó és a balesetben résztvevő többi gépjármű (gépjárművek) összes felmerülő javítási költségét, amely összeget készpénzben köteles kifizetni a bérbeadónak.
Az utánfutón elhelyezett idegen tárgyakért bérbeadó nem vállal felelősséget.

A teher balesetmentes rögzítéséről a bérlő köteles gondoskodni, bérbeadó spanifert vagy egyéb kötöző anyagot nem biztosít.
Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépkocsi átvételének a szerződésben feltüntetett időpontjában kezdődik. Amennyiben a bérlő az utánfutót késve adja vissza, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj összege óránként 1.000 Ft. A türelmi idő 15 perc.
Ha az utánfutó a bérlő gondtalan, szakszerűtlen kezelése miatt válik üzemképtelenné (pl. túlterhelés) a kárt a bérlő teljes egészében köteles megtéríteni.
A bérlet tárgyának használata során a bérlőt ért károkért a bérbeadó nem tartozik felelősséggel.

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Nagykanizsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.